Zit je thuis? Alwéér een persconferentie?

Speel Covid Bingo online!

C
O
V
I
D

B
I
N
G
O

de horeca
acute zorg
huisartsen
Britse variant
de reguliere zorg

test- evenementen
avondklok
het veiligheids- beraad
dames en heren
Goeden- avond

de trend
mentale gezond- heid
 
FieldLabs
perspectief

priklocaties
AstraZeneca
priktempo
huis- houdens
de besmet- tingsgraad

besmet- tingen lopen op
risico
ophalen
terrassen
het vaccin

covid-bingo.nl.
Dit is de 10987e bingokaart.
v1.2.8. Een projectje van marsbergen en gerb.